กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงข่าวความร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่

กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงข่าวความร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน แถลงข่าวความร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ โดยมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาโครงการ Cloud kitchen Food Truck เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ผ่านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยคนว่างงานได้กว่า 1,000 คนสร้างรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้กว่าร้อยละ 30 หรือ 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท และเยี่ยมชมบูธและฟู้ดทรัค ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันเครือข่าย