กนอ. จัดสัมมนา "ปลุกสมองให้สร้างสรรค์นวัตกรรม"

กนอ. จัดสัมมนา "ปลุกสมองให้สร้างสรรค์นวัตกรรม"

วันที่ 12 มกราคม 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร (กนพ.) ร่วมกับ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพบ.) จัดให้มีการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลูกสมองให้สร้างสรรค์นวัตกรรม" สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ