กนอ.จัดสัมมนา แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.จัดสัมมนา แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ผช.ปนัดดา รุ่งเรืองศรี กล่าวรายงาน และ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ