นิคมฯลาดกระบังมอบของขวัญวันเด็ก ปี2561 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฯ

นิคมฯลาดกระบังมอบของขวัญวันเด็ก ปี2561 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฯ

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ร่วมกับ บริษัท GUSCO จำกัด (สาขาลาดกระบัง) โดยนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคมฯ ลาดกระบัง จำนวน 25 แห่ง