กนอ. ชี้แจงกรณีนักศึกษาฝึกงานได้รับบาดเจ็บในขณะฝึกงาน

กนอ. ชี้แจงกรณีนักศึกษาฝึกงานได้รับบาดเจ็บในขณะฝึกงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ชี้แจงกรณีนักศึกษาฝึกงานได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกงานตามที่มีเผยแพร่ไปแล้วนั้น

ตามที่ได้มีข่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกงานที่ บริษัท อิวานิค ยูไนเต็ด ซิลิก้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเคมี อุตสาหกรรมและสินค้าประเภทซิลิคอนไดออกไซด์และอลูมิเนียมซิลิเกต ประสบอุบัติเหตุในขณะฝึกงาน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณใบหน้า และแขน ซึ่งหลังจากเกิดเหตุ บริษัทฯ ได้นำตัวนักศึกษาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองทันที จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 แพทย์ได้อนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยทางบริษัทฯ ได้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดและยังดูแล และติดตามอาการของนักศึกษาจากผู้ปกครองและอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวมายัง กนอ. ดังนั้น จึงให้บริษัท อิวานิค ยูไนเต็ด ซิลิก้า จำกัด ชี้แจงสาเหตุของการของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบและจะมีการนัดหมายเพื่อเจรจากับผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป