กนอ. ขยายผลสอบ บ.อิวอนิก จ่ายค่าชดเชย พร้อมสร้างเซฟตี้โซนกันเหตุซ้ำรอย นำระบบไมโครเวฟแทนอุปกรณ์ทดสอบเดิม

กนอ. ขยายผลสอบ บ.อิวอนิก จ่ายค่าชดเชย พร้อมสร้างเซฟตี้โซนกันเหตุซ้ำรอย นำระบบไมโครเวฟแทนอุปกรณ์ทดสอบเดิม