ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 39 ปี

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 39 ปี

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 39 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ถนน แจ้งวัฒนะ   28 กุมภาพันธ์ 2561