พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2560

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2560

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2560 ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินให้กับสายงานปฏิบัติการ 1,2 จำนวน 110 โรงงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   5 มีนาคม 2561