กนอ.มอบรางวัลธงขาวดาวเขียว พร้อมเตรียมปูพรมพื้นที่สีเขียว – อารยสถาปัตย์เพิ่ม อัพสปีดนิคมฯ สู่อีโค่ทาวน์

กนอ.มอบรางวัลธงขาวดาวเขียว พร้อมเตรียมปูพรมพื้นที่สีเขียว – อารยสถาปัตย์เพิ่ม อัพสปีดนิคมฯ สู่อีโค่ทาวน์