กนอ. ปลื้ม “รับเบอร์ซิตี้” เนื้อหอม ชี้ 5 ข้อเด่นของที่นิคมฯที่นักลงทุนติดใจ

กนอ. ปลื้ม “รับเบอร์ซิตี้” เนื้อหอม ชี้ 5 ข้อเด่นของที่นิคมฯที่นักลงทุนติดใจ