วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการ ผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี   3 พฤษภาคม 2561