งานแสดงกิจกรรมมาตรการเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0

งานแสดงกิจกรรมมาตรการเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการ ผวก. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. เข้าร่วมงานแสดงกิจกรรมมาตรการเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี   18 พฤษภาคม 2561