พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กนอ. และบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) โดยมี รผก.บพ. ผช.ผวก.บร. และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.   1 มิถุนายน 2561