ขอเรียนเชิญเข้ายื่นข้อเสนอประกันภัยทรัพย์สินของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเรียนเชิญเข้ายื่นข้อเสนอประกันภัยทรัพย์สินของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเรียนเชิญเข้ายื่นข้อเสนอประกันภัยทรัพย์สินของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่ 86/2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 08.30 - 15.30 น.

Download