พิธีลงนาม(MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง กนอ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัท ซีแอลพี อินโนเวชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

พิธีลงนาม(MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง กนอ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัท ซีแอลพี อินโนเวชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รก. ผวก. ร่วมพิธีลงนาม(MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง กนอ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัท ซีแอลพี อินโนเวชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ของฮ่องกง เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและโซลูชั่นด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก(Smart Microgrid) เพื่อจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยจะเริ่มนำร่องในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นแห่งแรก ในการนี้มี ผช.ผวก.บพ. ผอ.ฝพน.และ ผอ.กพธ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่   29 มิถุนายน 2561