ตรวจเยี่ยมนิคมฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมฯ บางปะอิน /บ้านหว้า /สหรัตนนคร และตรวจเยี่ยมระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสาธารณูปโภคนิคมฯ สหรัตนนคร

ตรวจเยี่ยมนิคมฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมฯ บางปะอิน /บ้านหว้า /สหรัตนนคร และตรวจเยี่ยมระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสาธารณูปโภคนิคมฯ สหรัตนนคร

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณก้อง รุ่งสว่าง คุณปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ.เดินทางตรวจเยี่ยมนิคมฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมนิคมฯ บางปะอิน /บ้านหว้า /สหรัตนนคร และตรวจเยี่ยมระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบสาธารณูปโภคนิคมฯ สหรัตนนคร   30 มิถุนายน 2561