บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการ ผวก. และผู้บริหาร กนอ. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์   10 กรกฎาคม 2561