พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี

พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่าง กนอ. และบริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด โดยมี ผช.ผวก.บร. ผู้บริหาร กนอ. และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.   19 กรกฎาคม 2561