บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการ ผวก. และผู้บริหาร กนอ. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง 11)   23 กรกฎาคม 2561