นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. ว่าที่ ผวก.กนอ. เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า"ประจำปี 2561

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. ว่าที่ ผวก.กนอ. เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า"ประจำปี 2561

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. ว่าที่ ผวก.กนอ. เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า"ประจำปี 2561 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี   5 กันยายน 2561