งาน"มหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา 2561"

งาน"มหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา 2561"

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. และพนักงานให้การต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเยี่ยมบูธนิทรรศการ กนอ. ในงาน"มหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา 2561" โดยในงานนี้ กนอ. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เซี่ยงไฮ้ รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีแผนร่วมกันส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต   14 กันยายน 2561