ต้อนรับและให้ข้อมูลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมไทย แก่คณะนักลงทุน นักธุรกิจจากเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับและให้ข้อมูลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมไทย แก่คณะนักลงทุน นักธุรกิจจากเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมไทย แก่คณะนักลงทุน นักธุรกิจจากเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.   26 กันยายน 2561