วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี   5 ตุลาคม 2561