ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ลำพูน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ลำพูน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก1 นายพรเทพ ภูริพัฒน์ผช.ผวก.ปก1 ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการตลาดและนโยบายรัฐบาล ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมคณะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่   3 ตุลาคม 2561