ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี ในโอกาสนี้ กนอ. ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์   19 ตุลาคม 2561