นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ. ณ ห้องประชุม 205 กนอ.   26 ตุลาคม 2561