สัมมนารับฟังผลสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

สัมมนารับฟังผลสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังผลสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยมี นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และพัฒนา) กล่าวรายงาน ณ ห้องบอลล์รูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2561