กนอ.ประกาศเชิญชวนเอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

กนอ.ประกาศเชิญชวนเอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอเชิญชวนภาคเอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ3 ตามรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP ซื้อซองประมูลคัดเลือกเอกชนได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 พ.ย. 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-253-0561 ต่อ 6410,1422, 6403 หรือ www.ieat.go.th

เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

Invitation to Tender Public Private Partnership for Map Ta Phut Industrial Port Development Project, Phase 3(Stage 1)

Download