ผู้ว่าการ กนอ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่)

ผู้ว่าการ กนอ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1 และสิบเอก จตุรงค์ เจริญสุขหนอ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ นายคณพศ ขุนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่) ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมี Mr.Alain Desflans (คุณอลัน เดอร์ฟลอส์) ผู้บริหารจากประเทศฝรั่งเศสให้การต้อนรับ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้คือน้ำยางธรรมชาติ กว่าแสนตันต่อปี จากทางภาคใต้ของไทย คิดเป็น 0.4% ของน้ำยางสดทั้งหมดในประเทศไทย โดยนายครรชิต จิรธนเสถียร ผู้อำนวยการบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมโรงาน แผนกบำบัดน้ำเสีย และร่วมพิธีเปิดป้ายสัญลักษณ์ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด พร้อมปลูกต้นยางพาราร่วมกัน
สถาบันเครือข่าย