กนอ. ให้การต้อนรับ ท่านปลัดกอบชัยฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเติบโตในอนาคต

กนอ. ให้การต้อนรับ ท่านปลัดกอบชัยฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเติบโตในอนาคต

จ.ชลบุรี : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนในภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI Dream Team) ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการพลังงาน รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายรวมทั้งบูรณาการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบแนวทางที่กำหนด ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้นโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการชุดนี้จะร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ซึ่งจะได้ทั้งในมุมเศรษฐกิจและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

สำหรับการลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ในวันนี้ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยที่แรกได้เยี่ยมชมบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ PCBS อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดพกพา และล่าสุดได้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ โดยมีนายธงชัย จินาพันธุ์ รองประธานบริษัท ให้การต้อนรับกล่าวถึงการดำเนินของบริษัท

โดยบริษัทสามารถผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุดได้ประมาณ 5,000 คัน/เดือน ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2 ประเภท คือ แบบกำลังขับมอเตอร์ 1,500 วัตต์ แบตเตอรี่ 72V 20 Ah ใช้งานได้ 8 -10 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 60 กม./ชั่วโมง และแบบกำลังขับมอเตอร์ 2,000 วัตต์ แบตเตอรี่ 72V 20 Ah ใช้งานได้ 8-10 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 70 กม./ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าไปให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า การประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น ให้กับวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ
สถาบันเครือข่าย