กนอ. เร่งเครื่องพัฒนา "นิคมฯ เอเชีย คลีน ชลบุรี" ชูพื้นที่รองรับความต้องการขยายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการรองรับการเติบโตของอีอีซีและของประเทศ

กนอ. เร่งเครื่องพัฒนา "นิคมฯ เอเชีย คลีน ชลบุรี" ชูพื้นที่รองรับความต้องการขยายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการรองรับการเติบโตของอีอีซีและของประเทศ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ยพ. นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.บพ. และผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บนพื้นที่กว่า 1300 ไร่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบได้ในปี 2564 จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 8,000 อัตรา ถือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่อีอีซี สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
สถาบันเครือข่าย