กนอ. เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ฐานเศรษฐกิจ

กนอ. เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ฐานเศรษฐกิจ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.กนอ. และนายณพงส์ อาริยวัฒน์ ผอ.กตล. ให้เกียรติเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ฐานเศรษฐกิจ ภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand Forward: ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพิธีมอบรางวัล The best CEO รวม 5 สาขา ได้แก่ สาขา Business สาขา E-Commerce สาขา Service สาขา Technology และสาขา Young Entrepreneur ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
สถาบันเครือข่าย