นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกำหนดกรอบมาตรการรับมือภัยแล้งในพื้นที่ EEC

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกำหนดกรอบมาตรการรับมือภัยแล้งในพื้นที่ EEC

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ กนอ. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. ผู้บริหาร กนอ. พร้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับวิกฤตภัยแล้งปี 2563 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการร่วมกันในการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้พัฒนานิคมฯ 16 บริษัท เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2), บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 3 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด, บริษัท​ โรจนะ​ อินดัสเตรียล​ แมเนจเม้นท์​ จำกัด, บริษัท​ นิคมอุตสาหกรรม​เอเซีย​ จำกัด, บริษัท​ อาร์​ ไอ​ แอล​ 1996 จำกัด, บริษัท​ ปิ่นทอง​ อินดัสเตรียลปาร์ค​ จำกัด, บริษัท​ ปิ่นทอง​ อินดัสเตรียลปาร์ค​ จำกัด​ (โครงการ​ 2), บริษัท​ ปิ่นทอง​ อินดัสเตรียลปาร์ค​ จำกัด​ (โครงการ​ 5​), บริษัท​ อมตะซิตี้​ จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันเครือข่าย