กนอ. ขอแสดงความยินดีกับ ผวก.กนอ. เนื่องในโอกาสการเข้ารับประทานโล่รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

กนอ. ขอแสดงความยินดีกับ ผวก.กนอ. เนื่องในโอกาสการเข้ารับประทานโล่รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. ได้รับการคัดเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โดยเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
สถาบันเครือข่าย