กนอ.ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 78 ปี

กนอ.ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 78 ปี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก บพ. เป็นผู้แทน กนอ.ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 78 ปี ในโอกาสนี้ กนอ. ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนสวัสดิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันเครือข่าย