นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ กนอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้นิคมฯ บางปู

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ กนอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้นิคมฯ บางปู

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ กนอ. เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วย นายชัยยุทธ คำคุณ นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ กรรมการ กนอ. พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ สุวรรณบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 2 นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ2 นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 3 นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และผู้ประกอบการรอให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกอบชัยฯ ได้มอบนโยบายในด้านต่างๆ อาทิ เรื่องการบำบัดน้ำเสีย การรับมือภัยแล้ง และการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก โดยได้ย้ำให้ทางนิคมอุตสาหกรรมบางปู เร่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและชุมชน และให้มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาทุกกรณี ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
สถาบันเครือข่าย