กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดร.แสน ชฎารัมย์ รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิน้ำแห่งความชื่นใจ นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นประธานส่งมอบถุงซิปอเนกประสงค์ลดการแพร่เชื้อจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 90,000 ใบ ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์และชุมชนโดยรอบ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) โดยถุงดังกล่าวนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้แยกขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชน  ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สถาบันเครือข่าย