กนอ. จัดโครงการตู้ปันสุข "ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง" ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ชุมชนวัดหนองแฟบ

กนอ. จัดโครงการตู้ปันสุข "ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง" ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ชุมชนวัดหนองแฟบ

ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมเปิดตู้ปันสุขเพื่อร่วมกันแบ่งปัน เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่มให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบชุมชนหนองแฟบ ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสิ่งของที่อยู่ในตู้ ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
สถาบันเครือข่าย