กนอ.ร่วมแจกถุงยังชีพ โครงการ "อุตสาหกรรมปันสุข" ให้ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก

กนอ.ร่วมแจกถุงยังชีพ โครงการ "อุตสาหกรรมปันสุข" ให้ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.45 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพ โครงการ "อุตสาหกรรมปันสุข" ให้ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมเดินแจกถุงยังชีพฯ ภายในชุมชนวัดมะกอก
สถาบันเครือข่าย