คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.ลงนามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กนอ.คนใหม่ โดยจะมีผลวันที่ 20 เม.ย. 64

ยอดการเปิดอ่าน 423 ครั้ง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ กนอ.(บอร์ด กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กนอ.คนใหม่ ในวันที่ 20 เม.ย.64 หลังคณะกรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายวีริศ อัมระปาล ขึ้นเป็นผู้ว่าการ กนอ.ซึ่งภายหลังการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนและสัญญาจ้างแล้ว ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบแต่งตั้ง นายวีริศ อัมระปาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.คนใหม่ ทั้งนี้ นายวีริศฯ จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.ตามเงื่อนไขและสัญญาจ้างที่มีต่อ กนอ.โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงการสำคัญต่างๆ ที่เตรียมส่งมอบให้กับผู้ว่าการ กนอ.คนใหม่สานต่อ โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กนอ.ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย

1. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม smart park โดยการดำเนินงานขั้นต่อไปคือการก่อสร้างโครงการและเปิดดำเนินการภายในปี 2567 และดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้

2. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งในการดำเนินงานขั้นต่อไปคือการกำกับดูแลภาคเอกชนคู่สัญญา งานขุดลอกและถมทะเล งานก่อสร้างท่าเรือก๊าซ รวมทั้งการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 ซึ่งก็คือการคัดเลือกเอกชนและประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อลงนามในสัญญาร่วมทุนโครงการ

3. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ที่ต้องมีมาตรการส่งเสริมการจองเช่า/ซื้อที่ดิน เพื่อกระตุ้นยอดขาย/เช่าในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง รวมทั้งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่ 2

และ 4. การพัฒนานิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ ( Smart Eco ) ที่การดำเนินงานขั้นต่อไป คือ การจัดทำแผนแม่บทที่จะดำเนินการให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการที่นิคมอุตสาหกรรมต้องได้รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Champion Eco-Excellence และ Eco-World Class เพิ่มขึ้นอย่างน้อยจำนวน 36 นิคมฯ เข้าสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายในปี 2565

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการต่างๆที่รัฐมุ่งส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ 5G มาประยุกต์ใช้ตามแผนพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ทั้ง 14 แห่ง โดยตั้งเป้าให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมก้าวสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ(Smart Industrial Estate) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัตินิคมอุตสาหกรรม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และสร้างประโยชน์ให้กับภาคเศรษฐกิจในระยะยาวได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
16
06.2564
กนอ.ผนึก 4 องค์กร เปิดตัวโครงการ“ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” หวังลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก นำร่องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ 2 ตำบลพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี

Icon
58
0
Icon
14
06.2564
“สุริยะ” ปลื้ม กนอ. เตรียมคิกออฟฉีดวัคซีนผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนิคมฯมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ฯ 9 มิ.ย.นี้ “วีริศ”เผยจ่อกระจายทุกนิคมฯทั่วประเทศให้เร็วที่สุด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศความพร้อม 9 มิถุนายนนี้ นำร่องระยะแรกฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้ปฏิบัติงานแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และฉีดให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมในระยะต่อไป ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยตั้งเป้าฉีดให้กับผู้ประกอบการวันละ 1,000 คน ระยะเวลา 2 เดือน ด้าน“วีริศ”เผยประสาน ส.อ.ท.รับวัคซีนทางเลือก“ชิโนฟาร์ม”ให้กับผู้ประกอบการ โดยคาดว่าวัคซีนทางเลือกจะทยอยให้บริการได้ช่วงไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2564

Icon
92
0
Icon
07
06.2564
“วีริศ” แย้มข่าวดี “มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค.นี้ ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยโครงการฯมาบตาพุด เฟส 3 พร้อมตอกเสาเข็มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการออก NTP1 ตามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน เตรียมหารือจังหวัดระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อีกรอบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ไร้ข้อกังขา!

Icon
292
0
Icon
29
05.2564
“วีริศ” เผย 4 โปรเจกต์ด่วน เดินหน้างาน กนอ. ดูดลงทุน เดินหน้า Smart Park เร่งบริหารจัดการน้ำ พร้อมลุยตั้งบริษัทลูกต่อยอดธุรกิจ

ผู้ว่าการ กนอ.เผย 4 โปรเจกต์เร่งด่วน ขับเคลื่อน กนอ.ทั้งการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เดินหน้าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) หลังญี่ปุ่นปักหมุดสนใจ รวมทั้งการการบริหารจัดการน้ำ การหาแหล่งน้ำสำรองพื้นที่อีอีซี และการต่อยอดธุรกิจของ กนอ.ที่ต้องเฟ้นหาทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เชื่อ 6 เดือน - 1 ปี จะสามารถเริ่มทำการศึกษาก่อนลงมือดำเนินการ ย้ำทุกการดำเนินการต้องอยู่ในกรอบที่รับได้ และไม่เกิดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในอดีต

Icon
237
0
Border