กนอ.จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจนิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ

กนอ.จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจนิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ

 กิจกรรม "ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ" ในโอกาสครบรอบสถาปนา กนอ. 44 ปี 13 ธันวาคม 2559 ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) จ.สมุทรปราการ