คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจ

ด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ เกี่ยวกับ กนอ.และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Icon
29
05.2566
Icon
เชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในแต่ละ Sector ของสังคมไทย

1
0
TAG :
Border