คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

การแถลงทิศทางและนโยบายขององค์กร
โดยผู้บริหารสูงสุด
The announcement of corporate direction and policy by the governor

Border