คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี

ปีที่ก่อตั้ง: 2563

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

โทรศัพท์: +66 65 290 9555, +66 61 420 8555

เว็บไซต์: www.acie.co.th

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี

จังหวัดที่ตั้ง

ชลบุรี

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,294 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 978 ไร่ (Zone A: 381ไร่/ Zone B: 597 ไร่)

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 186 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- 978 ไร่ (Zone A: 381ไร่/ Zone B: 597 ไร่)

หมายเหตุ:

* จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

* จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ
- ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 58 กิโลเมตร
- กรุงเทพฯ 105 กิโลเมตร
- พัทยา 65 กิโลเมตร
- สนามบินอู่ตะเภา 85 กิโลเมตร
- ท่าเรือมาบตาพุด 90 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 100 กิโลเมตร
ราคาขาย/เช่า

ราคาขาย 3.9 ล้านบาท/ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง

NONG IRUN, BAN BUENG DISTRICT, CHON BURI 20220

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตพาณิชย์ 1,100 บาท/ไร่/เดือน

ค่าไฟฟ้า

 • อัตราค่าบริการ ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา

 • 24 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าบำบัดน้ำเสีย

 • คำนวณจากสูตรของ กนอ.

ค่าบริการกำจัดขยะ

 • ถัง 200 ลิตร ถังละ 60 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

 • อ่างเก็บน้ำ 3.2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 4,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน (Zone A)

ระบบถนน

 • สายประธาน 35 เมตร, 4 ช่องจราจร
 • สายรองประธาน 30 เมตร , 4 ช่องจราจร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • กำลังการบำบัด 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน (Zone A)
อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

 • แรงดันไฟฟ้า 22/115 กิโลโวลต์

สภาพพื้นดิน

 • ความยาวเสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร

ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 150 เมตร
Border