คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

ปีที่ก่อตั้ง: 2551

ผู้อำนวยการนิคมฯ: นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด

เว็บไซต์: www.asiaindustrialestate.com

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ 3,700 ไร่

- เขตอุตสาหกรรม 2,886 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 457 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

- พื้นที่สีเขียว 207 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,107 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 21 กิโลเมตร

ราคาขาย/เช่า

- 12 ล้านบาท/ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง

หลักกิโลเมตรที่ 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพร่ง) และบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข สป.73001 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี) ตำบลบ้านระกาศ, ตำบลคลองสวน, ตำบลลางพลีน้อย, ตำบลเปร็ง, ตำบลจระเข้น้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบถนน

- ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต

- ถนนสายประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 18 เมตร

- ถนนสายรองประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 26 เมตร ผิวจราจรกว้าง 17 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS)

- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 12,800 ลบ.ม./วัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- มีแนวคันป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่โครงการระดับความสูง 3 เมตรจากระดับพื้นดิน

อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง

ระบบโทรศัพท์

- TOT

สภาพพื้นดิน

- เป็นที่ราบลุ่มและสภาพทั่วไปเป็นดินอ่อน

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน
Border