คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

ปีที่ก่อตั้ง: 2561

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +66 2 1194600-3

โทรสาร: +66 2 1194604

เว็บไซต์: www.cg-corp.com

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

จังหวัดที่ตั้ง

ระยอง

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด 3,068 ไร่
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,205 ไร่
- เขตพาณิชยกรรม 112  ไร่
- เขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 309 ไร่
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 440 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

กรุงเทพฯ 160 กิโลเมตร
สนามบินสุวรรณภูมิ 145 กิโลเมตร
สนามบินอู่ตะเภา 35 กิโลเมตร
ท่าเรือมาบตาพุด 16 กิโลเมตร
ท่าเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร
ตัวเมืองระยอง 24 กิโลเมตร
ศรีราชา 60 กิโลเมตร

รายละเอียดที่ตั้ง

สำนักงานนิคม
ทางหลวง 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180 ประเทศไทย

สำนักงานขาย
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ โซนเอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา
1,200 บาท /ไร่ / เดือน
ค่าน้ำประปา
26 บาท/ลบ.ม.
ค่าไฟฟ้า
อัตราค่าบริการ ตามประกาศของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าโทรศัพท์
อัตราค่าบริการ ตามประกาศของ บริษัทผู้ให้บริการ (ทีโอที, ทรู เป็นต้น)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

กำลังการผลิตทั้งโครงการ : 14,400 ลบ.ม. /วัน
สามารถผลิตได้โดยเฉลี่ย 4.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ไร่
ระบบน้ำดิบ
จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบ่อน้ำดิบสำรองภายในโครงการ

ระบบถนน

ทางเข้า-ออกหลักโครงการ จำนวน 3 ทาง ( ทางหลวง 3191, 3143, 3371 )
ถนนสายประธาน 6 ช่องจราจร กว้าง 50 เมตร
สายรองประธาน 4 ช่องจราจร กว้าง 30 เมตร
มีช่องทางจักรยาน และ ที่จอดรถส่วนกลางอีกประมาณ 10 ไร่

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วยระบบ SBR (sequencial batch reactor)
กำลังการบำบัดทั้งโครงการ : 12,000 ลบ.ม./วัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

รางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ

ระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Border