คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ปีที่ก่อตั้ง: 2533

ผู้อำนวยการนิคมฯ: -

ผู้พัฒนานิคมฯ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2253 0561 ต่อ 440

โทรสาร: 0 2257 0875

เว็บไซต์: https://kaengkhoi.ieat.go.th/th

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 579.29 ไร่

 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 430 – 2 - 00.8 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภค 115 – 0 - 35.2 ไร่
 • พื้นที่สีเขียว 29 – 2 – 89 ไร่
 • สำนักงานนิคมและบ้านพัก 6 – 0 – 85 ไร่

สถานภาพผู้ใช้ทีี่่ดินเขตอุุตสาหกรรมทั่วไป

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- 7 - 2 - 20 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 120 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 95 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 125 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 210 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 257 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 125 กิโลเมตร

- สนามกอล์ฟเซอร์เจมส์ คันทรีคลับ มวกเหล็ก 30 กิโลเมตร

- ศูนย์กีฬากอล์ฟอดิศร อ.เมืองสระบุรี 10 กิโลเมตร

ราคาขาย/เช่า

- ราคาขาย 2,140,000 บาท / ไร่/ปี

- ราคาเช่า 72,000 บาท / ไร่/ปี

(*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่)

รายละเอียดที่ตั้ง

134 หมู่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18100

โทรศัพท์ : 0 3624 7300

โทรสาร : 0 3624 7300

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- 700 บาท / ไร่ / เดือน

ค่าน้ำประปา

- 12 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

- ตามอัตราของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- สูตรค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (บาท/เดือน) = 8 Vi + Cp

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

 • ปริมาณน้ำใช้ 400 ลบ.ม./วัน
 • แหล่งน้ำใช้ แม่น้ำป่าสัก
 • ชนิดและกำลังการผลิตของระบบประปา 1,000 ลบ.ม./วัน
 • แหล่งน้ำสำรอง อ่างเก็บน้ำในพื้นที่นิคมฯ ปริมาณความจุ 70,000 ลบ.ม.

ระบบถนน

 • กว้าง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม

 • เขื่อนถาวร
  ประเภทคันดิน ความกว้างประมาณ 5 เมตร ความยาว 4.5 กม. ความสูง 0.75 เมตร
อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 50 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

 • บริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 คู่สาย

ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • FIRE HYDRANT
 • แหล่งน้ำดับเพลิง อ่างเก็บน้ำ ในนิคมฯ และถังเก็บน้ำใส ปริมาณ 70,000/3,000 ลบ.ม.

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน
Border