คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง

ปีที่ก่อตั้ง: 2563

ผู้อำนวยการนิคมฯ: นายพิรัฐพล ตนานนท์

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 083-117-2090, 038-296334-7

โทรสาร: 038-296333

เว็บไซต์: www.pinthongindustrial.com

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง

จังหวัดที่ตั้ง

ระยอง

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,322  ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 919  ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 20 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 193 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 919 ไร่

หมายเหตุ :*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่ *จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 143 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 136 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 55 กิโลเมตร

ราคาขาย/เช่า

- ราคาขายที่ดิน 4.5 ล้านบาท / ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง

234/9 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,200 บาท / ไร่ / เดือน

 ค่าน้ำประปา

- 26 บาท/ยูนิต            

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- 10 บาท / ลูกบาศก์เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ผลิตน้ำได้ 670,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- สามารถจ่ายน้ำได้ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน

ระบบถนน

- สายประธาน : 35 เมตร 4 ช่องจราจร

- สายรองประธาน : 21 เมตร 4 ช่องจราจร

อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

- มีระบบสายส่ง 22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- Symphony , CAT , 3BB , TRUE , AIS , Interlink , TOT , UIH , ฯลฯ

Border