คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
งาน Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2024)

ยอดการเปิดอ่าน 12 ครั้ง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) ร่วมกับบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด จัดงาน Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2024) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

งาน SISTAM 2024 สานต่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงภาครัฐ และภาคการศึกษา ที่จะมีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ รวมถึงกรณีศึกษา ผ่านการประชุมสัมมนาและงานแสดงเทคโนโลยีฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
18
03.2567
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2024

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2024

Icon
2
0
Icon
23
08.2566
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรม “ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรม “ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

Icon
37
0
Icon
23
08.2566
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดประชุมอาหารโลก World Food Forum (WFF) flagship event ครั้งที่ 3

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดประชุมอาหารโลก World Food Forum (WFF) flagship event ครั้งที่ 3

Icon
15
0
Icon
16
08.2566
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่งแบบสอบถามเพื่อการประเมินการรับรู้และความเข้าใจต่อการประชาสัมพันธ์ความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่งแบบสอบถามเพื่อการประเมินการรับรู้และความเข้าใจต่อการประชาสัมพันธ์ความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภาพลักษณ์ประเทศของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Icon
12
0
Border