คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.เซ็นสัญญาจ้างเอกชน ลุยงานก่อสร้างสมาร์ท ปาร์ค รองรับ New S-curve!

ยอดการเปิดอ่าน 164 ครั้ง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค จังหวัดระยอง ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.) กับบริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด และการลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่าง กนอ. กับกิจการค้าร่วมบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ดี.เอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ

          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2567 เพื่อดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve)  ทั้งนี้ ประโยชน์ทางตรงที่จะเกิดกับเศรษฐกิจจากการลงทุนในสมาร์ท ปาร์ค คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถสร้างมูลค่าของจีดีพีในประเทศต่อปีอยู่ที่ 53,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในระยะก่อสร้างประมาณ 200 คน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ 24 ล้านบาทต่อปี ส่วนในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีการจ้างงานประมาณ 7,500 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปี

          โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค สอดคล้องกับการทำงานของ กนอ. ที่มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดย กนอ.ได้พิจารณาการส่งเสริมและต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการ แหล่งวัตถุดิบ และตามแนวความคิดการพัฒนาโครงการที่มีความเป็นมิตรต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

          “นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ เกิดการพัฒนาเมือง และชุมชน การพัฒนาสาธารณูปโภคหลัก เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุน และปรับฐานการผลิตของประเทศไทยให้เข้าสู่การผลิตในอนาคต” นายวีริศฯ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
23
11.2564
กนอ. เผย ข้อร้องเรียนปี’64 ผ่าน 7 ช่องทาง ไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ-อุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและชุมชน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลการจัดการข้อร้องเรียนรอบระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) ผ่าน 7 ช่องทาง พบเรื่องร้องเรียน 18 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ แต่ไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการและอุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เพิ่มความเข้มการกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 3 กระบวนการหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนรอบข้าง!

Icon
17
0
Icon
17
11.2564
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. นางสาวพิทยา แดงมณี ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ 1 และนางสาวธัญญรัตน์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564

Icon
25
0
Icon
08
11.2564
กนอ.-JICA โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรม“New Pla-kun” โครงสร้างพลาสติกกักเก็บน้ำฝนใต้ดิน แก้ปัญหาอุทกภัย นำร่องนิคมฯ ลาดกระบัง เล็งขยายผลสู่นิคมฯ ตั้งใหม่!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกกำลัง JICA และบริษัท ชิชิบุ เคมิคัล จำกัด โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรม “New Pla-kun” ซึ่งเป็นโครงสร้างพลาสติกกักเก็บน้ำฝน (Plastic Rainwater Storage Structure : PRSS) นำร่องนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นแห่งแรก เล็งขยายผลสู่นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งใหม่ พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ กนอ. เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ

Icon
79
2
Border